UP Open University

Komunikasyon I:Kasanayan sa Komunikasyon

Komunikasyon I:Kasanayan sa Komunikasyon

Cannot display image

Php 295.00

The book, written in Filipino, provides information on how one can effectively, artistically, and critically read, write, and listen. It is divided into 6 units: Wika at Wikang Pilipino; Kasanayan sa Epektibong Pakikinig; Kasanayan sa Kritikal na Pagbabasa; Mga Sangkap at Proseso ng Pagsusulat; Kasanayan sa Masining at Mapanuring Pagsulat; and Sintesis ng Kasanayan sa Komunikasyon.

Dr. Ofelia J. Silapan and Prof. Melecio C. Fabros III, the authors, are both teaching in UP Diliman.

Year Published: 1999

 

Announcements

Follow UPOU

FacebookTwitter